Mobile menu
Profile
Educație, Training și Formare
Sibiu
Liceul Tehnologic Henri Coandă
Studiază la Liceul Tehnologic Henri Coandă şi vei avea un loc de muncă sigur la Compa SA  

https://lthc2022.weebly.com/

Pregătirea profesională de specialitate și consolidarea componentei de instruire practică la angajator, sunt orientări în învățământul profesional și tehnic atât la nivel european, cât și la nivel național.

Începând cu anul 2016 învățământul în sistem dual funcționează la Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, în parteneriat cu COMPA S.A., pentru formarea elevilor ca operatori la mașini unelte cu comandă numerică.

Elevii vor dobândi calificări de nivel 3 - operator MUCN și nivel 4 - tehnician mecatronist. În ultimii ani, peste 100 de elevi au încheiat contracte cu compania, contracte care stipulează asigurarea după absolvire a unui loc de muncă conform pregătirii de specialitate.

Practica tehnologică se desfăşoară în Centrul de Formare Profesională (înființat în 2005) și în atelierele de producție. Aici elevii au asigurate condițiile pentru dobândirea competențelor cerute de angajator. În timpul orelor de practică elevii se confruntă cu situații reale de muncă, află care sunt rigorile unui mediu de muncă industrial, înțeleg de ce este necesar să respecți standardele și cerințele de calitate solicitate de clienți. 

Toate activităţile practice se realizează în echipă, fiind implicate cadre didactice, tutori și specialiști ai companiei. Împreună, persoanele desemnate urmăresc, îndrumă și evaluează activităţile elevilor. Această strânsă colaborare va avea ca rezultat formarea de specialiști ușor integrabili pe piața forței de muncă. 

Elevii înscriși la învățământul dual nivel 3 - Operator la maşini cu comandă numerică, primesc 200 lei prin Programul național de protecție socială „Bursa profesională”, program subvenţionat de către Guvernul României.  

Pe lângă această bursă, Compa SA asigură:

•      Bursă privată lunară în valoare de: 200 lei 

•      Taxa pentru cămin

•      Masa de prânz

•      Supliment la abonament transport  

•      Rechizite la începutul anului școlar

•      Stagii de practică

•      Echipament de protecție pentru stagiile de practică

•      Angajarea în perioada vacanțelor

•      Loc de muncă conform pregătirii minim 3 ani (conform Contractului  de școlarizare)

•      Posibilitatea dezvoltării profesionale

•      Sprijin pentru continuarea studiilor (liceu, școală postliceală, facultate)

Absolvenții Liceului Tehnologic „Henri Coandă” au un loc de muncă asigurat în cadrul Compa şi au şansa de a-şi continua pregătirea profesională la un nivel superior de calificare, prin flexibiliyarea rutelor de formare profesională. Aceasta este una dintre măsurile care urmăreşte combaterea părăsirii timpurii a şcolii şi dobândirea competenţelor necesare unei creşteri economice inteligente, sustenabile şi incluzive.

Implicarea Compa în procesul educațional a condus la scăderea ratei de abandon școlar, mai ales în rândul elevilor proveniți din familii dezavantajate, iar beneficiile materiale oferite au facilitat accesul acestor elevi în sistemul educațional.