Mobile menu
Profile
Liceul Tehnologic Independenta Sibiu

       Amplasat în interiorul centurii a 4-a de fortificaţii a Sibiului medieval, lângă o fostă fabrica de utilaje mecanice, care purta numele de Rieger, astăzi S.C. „Independenţa” S.A. – Liceul Tehnologic „Independenta” adăposteşte în incinta corpului B un monument istoric „Turnul Pulberăriei ” – consfinţind pentru trecut, prezent şi viitor vocaţia de şcoală cu profil tehnic.
       Tradiţiile meşteşugăreşti şi industriale ale zonei au dus la fondarea fabricii Rieger în anul 1868. Lângă această, pe str. Ocnei
, a luat fiinţă o şcoală de arte şi meserii, care purta numele „Independenta”.
      Între anii 1951-1955 şcoală a pregătit muncitori calificaţi în meseriile de strungar, frezor, conducător auto şi turnător. Din 1959 funcţionează în paralel scoala postliceala având clase în profil de electrotehnica şi proiectanţi pentru industrie cu durata studiilor de doi ani. Acelaşi an, 1959, constituie debutul Şcolii Tehnice de Maiştrii (mecanici şi prelucrători prin aşchiere), formele de învăţământ zi şi seral.
      Din 1960, scoala primeşte numele Grupul Şcolar „Independenta”, între anii 1971-1989 funcţionând sub numele de „Liceul Mecanic nr. 1” şi „Liceul Independenta”. În această structură şcoală a funcţionat până în 1989.
      După 1989 şcoal
a a revenit la numele de Grup Şcolar „Independenta”. În această perioadă a început o transformare radicală a şcolii prin introducerea unor meserii noi, adaptate cerinţelor.
     În anul 1993 Grup Şcolar „Independenta” a preluat fosta şcoală profesională de transporturi auto, situată în apropiere, care avea la data respectivă 250 elevi pregătiţi în general în meseria de sofer-mecanic auto.
Din anul 1993 scoala dispune de trei corpuri de clădire distincte, situate în apropierea trecerii dintre Oraşul de jos şi cartierul Terezian:
- Corpul C – clădirea de pe str. Gladiolelor nr.
6, construită în 1767, fosta cazarma militară habsburgica preluata în 1993.
- Corpul A – clădirea de pe str. Gladiolelor nr. 2 (sediul central) construită în 1953, preluata în 1963, în incinta găsindu-se alături de spaţiile de învăţământ
, internatul şi cantina.
- Corpul B - clădirea de pe str. Ocnei nr.
31-33, construită în anul 1921, situată lângă Poarta Ocnei care făcea parte din a IV-a centura de fortificaţii a Sibiului.
    La ora actuală restructurarea şcolii este în linii mari încheiata, dar procesul de racordare permanentă la cerinţele pieţei muncii impun un răspuns adecvat acestor cerinţe.

DE VIZIONAT:

ZIUA PORŢILOR DESCHISE - "Zilele Independenţei" ediţia XXVIII, 2021